MITÄ TARKOITTAA?

Asevelvollisuus

Asevelvollisuus on osa maanpuolustusvelvollisuutta, joka koskee jokaista Suomen kansalaista. Asevelvollisuus perustuu lakiin, ja siviilipalvelus on laillinen mahdollisuus suorittaa asevelvollisuus Puolustusvoimien ulkopuolella.

KUKA ON?

Asevelvollinen

Jokainen suomalainen mies on asevelvollinen, kun taas jokainen kansalainen on maanpuolustusvelvollinen. Asevelvollisuus alkaa 18-vuotiaana ja päättyy kun henkilö täyttää 60-vuotta.

MITKÄ OVAT?

Kutsunnat

Käytännössä ensimmäisen kosketuksen asevelvollisuuteen saa kutsunnoissa, jotka järjestää Puolustusvoimat yhdessä kunnan kanssa. Siviilipalvelushakemukset hyväksytään kutsunnoissa.

MIKÄ ON?

Siviilipalvelus

Siviilipalvelukseen kuuluu rauhan aikana peruskoulutusjakso siviilipalveluskeskuksessa ja työpalvelu. Lisäksi siviilipalvelukseen voi kuulua täydennyspalvelus, ylimääräinen palvelus ja liikekannallepanon aikainen palvelus.