Mikä siviilipalvelus?

Siviilipalveluksen tarkoitus on tarjota vaihtoehto varusmiespalvelukselle niille, joiden vakaumus estää Puolustusvoimissa palvelemisen. Laissa tarvittavaa vakaumusta ei tarkemmin määritellä, vaan keskeinen on velvollisen oma arvio: vakaumus on riittävä, jos velvollinen itse kokee sen estävän palveluksen Puolustusvoimissa.

Siviilipalvelusta käsitelleen tutkimusraportin mukaan suuri osa siviilipalveluksen suorittavista ei kuitenkaan ole vakaumuksellisia aseistakieltäytyjiä, vaan sivarin valitsemisessa ovat painaneet vakaumuksen ohella myös käytännölliset syyt, kuten mahdollisuus hankkia palveluksen kautta työkokemusta.

Mistä siviilipalvelus koostuu ja kauanko se kestää?

Siviilipalvelus koostuu koulutusjaksosta, joka suoritetaan Lapinjärvellä siviilipalveluskeskuksessa, sekä työpalvelusta, joka suoritetaan yhteiskunnalle hyödyllisissä tehtävissä pääasiassa julkisen tai kolmannen sektorin työpaikoissa. Typalvelun voi suorittaa siis esimerkiksi kunnan, valtion, yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön palveluksessa.

Siviilipalveluksen pituus on lähtökohtaisesti 347 päivää. Jos siviilipalvelukseen siirtyy varusmiespalveluksesta, palvelusaika voi olla lyhyempi, sillä jäljellä olevan siviilipalveluksen pituus lasketaan kertoimella, johon vaikuttaa varusmiespalveluksen pituus. 165 vuorokauden palvelukseen määrätyillä kerroin on 2.1, 255 vuorokauden palvelukseen määrätyillä 1.36 ja 347 vuorokauden palvelukseen määrätyillä 1. Varusmiespalveluksessa vietetyt päivät kerrotaan kertoimella ja saatu tulos vähennetään jäljellä olevista siviilipalvelusvuorokausista. Esimerkiksi siirtyminen siviilipalvelukseen 30 varusmiespalveluksessa vietetyn päivän jälkeen lyhentää siviilipalvelusta 63 päivää.

Koulutusjakso

Siviilipalvelukseen kuuluva koulutusjakso suoritetaan siviilipalveluskeskuksessa Lapinjärvellä. Koulutusjakso on kaikille pakollinen ja sen tarkoituksena on ”tukea yleisiä kansalaisvalmiuksia”. Käytännössä koulutusjakson aikana annetaan koulutusta esimerkiksi väestön- ja ympäristönsuojeluun. Lisäksi koulutusjakson tarkoituksena on antaa eväitä työpalvelun suorittamiseen.

Siviilipalveluskeskuksessa koulutus järjestetään pääsääntöisesti neljässä eri ryhmässä. Ryhmät ovat ympäristön- ja kulttuuriomaisuuden suojelu, kansalaisvalmiudet, palo-, pelastus- ja väestönsuojelu sekä väkivallan ennaltaehkäisy. Koulutukseen kuuluu myös kaikille yhteisiä luentoja.

Eri ryhmiin kannattaa tutustua siviilipalveluskeskuksen ennen palveluksen alkua esimerkiksi siviilipalveluskeskuksen verkkosivuilla.