Palveluksessa loukkaantunut tai sairastunut

Hoida asiasi kuntoon

ennen tai jälkeen kotiutumisen

Ennen kotiutumista kannattaa miettiä, vaivaako palveluksessa syntynyt vamma tai sairaus edelleen. Entä mitä tehdä, jos vaivaa? Kenen puoleen voi kääntyä? Kuka vastaa hoidosta ja siitä syntyvistä kuluista?

“Hyvä ohjenuora on, että mikäli vamma tai sairaus haittaa vielä kotiutuessa, Valtiokonttoriin tulee tehdä tapaturmailmoitus. Se käy tänä päivänä kätevästi sähköisen asiointipalvelun kautta,” Kaartin jääkärirykmentin sosiaalikuraattori Viivi Lehtinen kertoo.

Tärkeintä on hakeutua aina ensin hoitoon. Jos varusmies loukkaantuu vapaa-ajalla, kannattaa terveysasemalla tai ensiavussa mainita suorittavansa asevelvollisuutta. Varusmiehet ovat vakuutettuja myös vapaa-aikanaan, ja näin tarpeellisen hoidon kustannukset voidaan kohdistaa oikein jo hoitopaikassa.

Jos kotiin tulee myöhemmin tällaisia välttämättömän hoidon maksuja palveluksen ajalta, vastaa niiden kustannuksista ensisijaisesti varuskunnan terveysasema. Palveluksen aikana vapaa-ajalla muodostuneet terveysaseman laskut voi osoittaa siis suoraan puolustusvoimille. Valtiokonttori korvaa puolestaan palveluksen päättymisen jälkeiset sairaanhoidon kustannukset.

“Ilmoituksen tapaturmasta ja korvaushakemuksen voi tehdä sekä palveluksen aikana että kotiutumisen jälkeen”, kertoo Kaartin jääkärirykmentin sosiaalikuraattori Viivi Lehtinen.

Mikäli sairaus tai vamma aiheuttaa asevelvolliselle työkyvyttömyyttä, täytyy Valtiokonttoriin toimittaa sairauslomatodistus.

“Tämä johtuu siitä, että mahdollisen työkyvyttömyyden jatkuessa siviilissä, Valtiokonttori voi maksaa työkyvyttömyyden ajalta päivärahaa”, Lehtinen kertoo.

Jos palveluksessa tullut vamma tai sairaus alkaa vaivata uudestaan kotiutumisen jälkeen, käy uudelleen lääkärissä. Määrättyä sairauslomaa vasten Valtiokonttorilta voi saada korvausta, jos kyseessä on sotilastapaturmalain nojalla korvattava vahinko. Korvauksen saaminen edellyttää, että tapaturmasta on tehty ilmoitus Valtiokonttorille.

Jos prosessia ei pysty tai osaa hoitaa itse, apua on aina saatavilla. Joukko-osastojen tapaturma-asiamiehet, terveysaseman henkilöstö ja Valtiokonttori neuvovat kaikkia asevelvollisia tapaturmailmoitukseen liittyvissä seikoissa.

Lisätietoa tapaturmailmoituksesta sekä korvauksista voi katsoa suoraan Valtikonttorin nettisivuilta. Valtiokonttori neuvoo ja vastaa kyselyihin myös chat-palvelun kautta.

Lisätietoa tapaturmailmoituksesta ja -korvauksesta löydät Valtionkonttorin nettisivuilta.

Artikkeli osa osa Varusmiesliiton ja Valtiokonttorin viestintäyhteistyötä.