Toimeentulo

Siviilipalvelusta suorittavien toimeentulo lepää kahden tukipilarin varassa: päivärahan sekä vain osalle maksettavan sotilasavustuksen.

Päivärahan lisäksi siviilipalvelusta suorittavien toimeentulo on pyritty järjestämään Kansaneläkelaitoksen eli Kelan maksamalla sotilasavustuksella. Toisin kuin päivärahaa, sotilasavustusta maksetaan vain osalle. Sotilasavustus jaetaan perusavustukseen, asumisavustukseen ja erityisavustukseen.

Kelan mukaan perusavustuksen tarkoitus on ”kattaa asevelvollisen omaisten jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot, joihin perheen nettotulot eivät riitä”. Perusavustusta maksetaan siis siviilipalvelusmiehen sijaan tämän omaiselle. Logiikka on, että jos perheen toinen puolikas viettää aikansa siviilipalveluksessa viiden euron päiväpalkalla, kohdistuu taloudellinen rasite koko perheeseen. Perusavustuksen maksimimäärä on hieman yli 630 euroa kuukaudessa.

Asumisavustusta maksetaan – hieman yksinkertaistettuna – omillaan asuville siviilipalvelusmiehille. Palveluspaikan velvollisuus on kustantaa siviilipalvelusta suorittavan asunto, joten käytännössä asumisavustus voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa siviilipalvelusta suorittavalla on toinen asunto toisella paikkakunnalla. Avustus määräytyy asevelvollisten todellisten asumiskustannusten mukaan ja voi kattaa vuokran, yhtiövastikkeen, erikseen maksetut lämmityskustannukset ja vesimaksut, asuntolainojen korot, sähkö- ja kaasumaksut sekä omakotitalon hoitomenot.

Erityisavustus on harkinnanvarainen. Sen maksamisesta päättää Kela. Erityisavustukseen voivat oikeuttaa esimerkiksi tietyt terveydenhoitomenot ja lasten hoitoon liittyvät menot.

Varus- ja siviilipalvelusmiesten edunvalvontajärjestö Varusmiesliiton näkemyksen mukaan asevelvollisten toimeentulo ei usein riitä kattamaan kaikkia siviilipalveluksen aikaisia kustannuksia. Erityisen huonossa asemassa ovat omillaan asuvat, joiden taloudellisen tilanteen parantaminen on yksi Varusmiesliiton kärkitavoitteista. Tulevan siviilipalvelusmiehen onkin hyvä ottaa tämä huomioon omia raha-asioita suunnitellessaan: vanhempien tuki tai omiin säästöihin turvautuminen tulee todennäköisesti ajankohtaiseksi.